Onze oudercommissie

BJZB vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven en hun mee te nemen in de ontwikkelingen. Daarom is er op 8 februari een oudercommissie opgericht voor BJZB.

Wat is een oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de BJZB kinderopvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die worden opgevangen door BJZB.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is om, in samenwerking met BJZB, de kwaliteit van de opvang te behouden en waar nodig verder te verbeteren. Jeroen en Suzanne willen hierbij de nadruk leggen op de samenwerking met BJZB. Daarnaast kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie naar alle ouders. Dankzij het adviesrecht van de oudercommissie hebben wij inspraak en dus invloed op verschillende aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:

  1. BJZB adviseren
  2. Communiceren met en raadplegen van de ouders die wij vertegenwoordigen.

Tijdens vergaderingen (tenminste 1 per kwartaal) worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. Wij zullen alle ouders tijdig op de hoogte stellen van de vergaderdata, zodat jullie input kunnen leveren of de vergadering kunnen bijwonen. 

Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt die gedeeld worden op de website van de BJZB. Ook zal de oudercommissie alle ouders op de hoogte houden via de BJZB nieuwsbrief.

Ook zullen we in de toekomst meewerken in de organisatie van themabijeenkomsten, ouderavonden en/of activiteiten voor bijvoorbeeld de Dag van de Pedagogisch Medewerker.

Doe je ook mee?

Wij zijn hard op zoek naar enthousiaste ouders die samen met Jeroen en Suzanne deel willen zijn van de BJZB oudercommissie. Elke ouder die een kind bij BJZB heeft, kan lid worden. Je wordt voor een duur van twee jaar benoemd als lid van de oudercommissie. Bij interesse, meld je aan via oc@bjzb.nl of spreek Jeroen of Suzanne aan.

Daarnaast kan je altijd je stem laten horen. Jeroen en Suzanne willen graag jullie mening horen en zijn ook van plan jullie af en toe te raadplegen. Heb je suggesties of ideeën? Ons aanspreken is altijd mogelijk of stuur ons een mail. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met de informatie en zal er altijd worden teruggekoppeld wat er met vragen, opmerkingen of ideeën is gedaan.

Contact?

Bij vragen, aanmelding om lid te worden, input voor de vergaderingen of andere opmerkingen kun je de oudercommissie mailen: oc@bjzb.nl.